Мережа збору та обробки інформації

Для виконання завдань за призначенням використовується комплекс геофізичних методів спостереження (моніторингу): радіотехнічний, сейсмічний, інфразвуковий, магнітний та аерозольний (радіонуклідний), що охоплюють спостереження за процесами в різних геосферах.

Мережа збору та обробки інформації включає: Регіональний центр спеціального контролю, групи регіональних спостережень, автономні сейсмічні пункти, периферійні пункти та автоматизований комплекс апаратури сейсмічного групування (станція PS-45).

Зареєстрована геофізична інформація по каналах зв'язку передається до Національного центру даних.