Програми

Участь ГЦСК у загальнодержавній цільовій науково-технічній космічній програмі

Забезпечення функціонування елементів наземного комплексу управління Національної супутникової системи зв`язку  «Либідь»

Забезпечення функціонування контрольно - коригуючої станції Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України

Перспективні проекти:

Розробка концепції та створення спільно з ІКД НАНУ - ДКА України Центру прогнозування космічної погоди 

Участь у створенні підсупутникової системи геофізичного моніторингу 

Участь ГЦСК у Національній системі сейсмічних спостережень України

Удосконалення функціонування Національного центру даних

Розробка та впровадження спеціального програмно – математичного забезпечення

Завершення переходу на цифрову реєстрацію та обробку геофізичної інформації

Розвиток пунктів спостереження та систем передачі даних

Створення макету системи раннього оповіщення про землетруси

Вивчення можливостей пошуку провісників землетрусів

Участь ГЦСК в Єдиній державній автоматизованій системі контролю радіаційної обстановки

Удосконалення АСКРО ГЦСК

Розвиток та модернізація пунктів спостереження

Використання можливостей Міжнародної системи радіонуклідного моніторингу

Участь ГЦСК у заходах

Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Експлуатація сейсмічної станції PS-45 та участь у її модернізації

Участь у проектах Організації ДВЗЯВ

Удосконалення національного центру даних (НЦД)

Участь ГЦСК в Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Геофізичні та геокосмічні дослідження

Проведення досліджень щодо провісників землетрусів

Використання отриманої інформації для вирішення завдань моніторингу небезпечних геофізичних явищ на території України

Залучення геофізичної інформації для оперативної роботи;