Наукова діяльність

Перелік публікацій в наукових фахових виданнях працівників Головного центру спеціального контролю

 

Статті

 

 1. В.А. Дядюра. Украинская сейсмическая группа. Модернизация аппаратно-программных средств // Дядюра В.А., Михайлик И.Ю., Ситоленко А.Н., Гуков В.М.,
  Качалин И.Г.
  // Геофиз. журн. –2000. – 22, №3. – С. 78–81.
 2. В.А. Дядюра. Украинская сейсмическая группа. Специализированная цифровая система сбора сейсмической информации // Дядюра В.А., Михайлик И.Ю., Ситоленко А.Н., Гуков В.М., Качалин И.Г. // Геофиз. журн. – 2000. – 22, №4. – С. 96–99.
 3. В.А. Дядюра. Украинская сейсмическая группа. Контур реального времени // Дядюра В.А., Михайлик И.Ю., Качалин И.Г. // Геофиз. журнал. – 2001. – 22, №6. – С. 184–190.
 4. В.М. Гуков. О возможности использования сети наблюдения ГЦСК в интересах Вооружённых Сил Украины // Гуков В.Н., Пастушенко Н.С., Солонец А.И. // ХВУ Збірник наукових праць. – 2001. – Випуск 4(34). – С. 73–76.
 5. В.М. Шапка. Навчальний посібник. Основи обробки матеріалів реєстрації // Сащук І.М., Стрінада В.В., Тофанчук О.Ю., Шапка В.М. // МОУ, ЖВІРЕ. – Житомир. –
  – 116 с.
 6. О.І. Суходуб. Навчальний посібник «Технічна підготовка» // МОУ, ЖВІРЕ. – Житомир. – 2003.
 7. М.Ю. Тарасов Особливості формування процесів у районі Середземномор’я // Тарасов М.Ю., Савельєв В.Ю. // Збірник статей Камянець-Подільського державного університету – 2003. – С. 48–52.
 8. В.М. Гуков. Навчальний посібник «Фізичні основи системи спеціального контролю» // Гуков В.М., Качалін І.Г., Толчонов І.В. // ХВУ – Харків. – 2004.
 9. А.В. Бабічев. Навчальний посібник «Основи організації геофізичних спостережень» // А.В. Бабічев, Ю.В. Гринюк, М.М. Проценко, В.М. Шапка.- Житомир: ЖВІРЕ. – 2004. – 186 с.
 10. Ю.О. Гордієнко. Аналіз геофізичної інформації методами фрактальної розмірності // Вісник ЖДТУ. – Вип. № ІІ (29). – 2004. – С. 170–175.
 11. Ю.О. Гордієнко. Возможный вариант создания контрольно-диагностической системы мониторинга сейсмической обстановки в ближней зоне // Гордієнко Ю.О.,
  Грабар И.Г., Шапка В.Н. // ЗНП ЖВІРЕ. – Вип. № 7, 2004. – С. 88–95.
 12. Ю.О. Гордієнко. Методика контролю та прогнозу сейсмічної обстановки у ближній зоні системою спостережень ГЦСК НКАУ // Вісник ЖДТУ // Технічні науки – 2004. – С. 63–66.
 13. І.М. Сащук. Оптимальний алгоритм просторової обробки сигналів, які реєструються сейсмічною групою // Сащук І.М., Качалін І.Г., Жовноватюк Р.М. // ЗНП ЖВІРЕ. – 2004. – Вип. № 7. – С. 149–155.
 14. Ю.О. Гордієнко. Моніторинг сейсмонебезпечних районів засобами сейсмічного групування // Гордієнко Ю.О., Солонець О.І. // Харьковский військовий университет. Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». // 2004. – Вип. 8 (36). – С. 56–58.
 15. Д.В. Голкин Комплексирование методов местоопределения сейсмического источника. // Голкин Д.В., Гуков В.М., Качалин И.Г., Пастушенко Н.С., Таран И.А. // Харьковский військовий университет. Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». // 2004. – Випуск 8 (36). – С. 71–75.
 16. Ю.А. Гордиенко. Избирательные характеристики Украинской сейсмической группы при мониторинге сейсмоопасных районов в ближней зоне // Гордиенко Ю.А., Солонец А.И., Сащук И.М., Шапка В.Н. // ЗНП ЖВІРЕ. – 2004. – С. 34–36.
 17. О.А. Машков. Вибір та аналіз показників ефективності використання акустичної системи геофізичного моніторингу для викриття ходу  проведення навчань // Машков О.А., Кирилюк В.А., Качалін І.Г., Карягін Є.В. // Моделювання та інформаційні технології, Збірник наукових праць. – 2005. – №29. - С. 80 – 87.
 18. І.Г. Качалін. Алгоритм автоматического уточнения сейсмических Р-волн на основе Акайке информационного критерия с использованием вейвлет-преобразования Хаара // Качалін І.Г., Машков О.А., Синицький Р.М. // Збірник статей «Моделювання та інформаційні технології», ІПМЕ. – 2005. – С. 45–48.
 19. О.Б. Винниченко. Практичні підходи до реалізації методики аналізу сейсмічного ризику потенційно небезпечних об’єктів. Сейсмічний моніторинг //
  Винниченко О.Б., Качалін І.Г. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 34–35 – С. 86 – 90.
 20. Г. Качалін. Проектирование и разработка автоматизированной системы сбора и обработки геофизической информации // Качалін I.Г., Машков О.А., Синицький Р.М. // Збірник статей «Моделювання та інформаційні технології», ІПМЕ. – 2005. – С. 83–86.
 21. О.А. Машков. Оцінка динамічно змінних характеристик джерела інфразвукових коливань техногенного походження малоапертурною акустичною групою // Машков О.А., Кирилюк В.А., Карягін Є.В, Качалін І.Г. // Збірник статей «Моделювання та інформаційні технології», ІПМЕ. – 2005. – С. 67–70.
 22. Ю.О. Гордієнко. Виявлення переходу процесів підготовки землетрусу в активну фазу за результатами сейсмічних спостережень // Гордієнко Ю.О. // Вісник ЖДТУ, Технічні науки. – 2005. – № 2 (33) . – С. 38–46.
 23. В.Н. Шапка. Оценка чувствительности сейсмической станции AIA по результатам регистрации сигналов от сейсмических источников // В.Н. Шапка, Ю.А. Гордиенко, Е.В. Карягин, А.И. Лящук // Український Антарктичний журнал. – 2006. - № 4. – С. 203–206.
 24. Ю.О. Гордієнко. Построение систем акустического группирования для реализации инфразвукового мониторинга // Гордієнко Ю.О., Карягін Є.В., Лящук О.І., Солонець О.І. // Збірник наукових праць „Системи обробки інформації”. – 2006. – Випуск 3(52). - С. 36–42.
 25. Ю.А. Андрущенко Контроль промислових та аварійних вибухів на території України сейсмічними станціями Головного центру спеціального контролю // Геофиз. журн. – 2006. – Т. 28. – №3. – С. 110–115.
 26. І.М. Сащук. Вибір та аналіз показників ефективності використання акустичної системи геофізичного моніторингу для викриття ходу  проведення навчань. // Сащук І.М., Стрінада В.В., Шуренок В.А., Кирилюк В. А., Карягін Є.В. // Збірник наукових праць "Труди академії" НАОУ. – 2006. – № 70. – С. 217–225.
 27. В.М. Ващенко. Каплаушенко Аналіз магнітудної чутливості сейсмічного комплексу, встановленого на УАС Академік Вернадський для сейсмічних подій з району Сандвічеві острови // Ващенко В.М., Лящук О.І., Шапка В.М., Гордієнко Ю.О., Каплаушенко В.М. // Український антарктичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 207–213.
 28. О.В. Кендзера. Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області //
  Кендзера О.В., Гурова І.Ю., Андрущенко Ю.А., Амашукелі Т.А., Лісовий Ю.В. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. №42. – С. 66–69.
 29. Ю.О. Гордієнко. Оцінка мінімальної тривалості запису першого вступу сигналу від землетрусу з ближньої зони необхідної для ідентифікації сейсмоактивного району // Вісник ЖДТУ, Технічні науки. – 2007. – Вип. №1 (40). – С. 89–94.
 30. О.І. Рибачук. Методика розпізнавання джерел збурень в ближній зоні при використанні акустичної системи геофізичного моніторингу // Рибачук О.І., Кирилюк В.А., Стрінада В.В., Лящук О.І., Клівець С.І. // Системи Обробки інформації. – Випуск 1(68). – 2008. – С. 168–177.
 31. В.М. Ващенко. Аналіз першого вступу сейсмічного сигналу з метою оперативного оповіщення про землетруси // Ващенко В.М., Толчонов І.В., Гордієнко Ю.О. // Системи Обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2008. – Вип. 3 (70). – С. 25–28.
 32. О.І. Лящук. Мониторинг концентрации радона как предвестника землетрясений в районе гор Вранча // Лящук О.І., Павлович В.М., Русов В.Д. // Геофиз. журн. – 2008. – № 2, Т 30. – С. 63–74.
 33. Ю.А. Андрущенко. Аналіз ефективності застосування критеріїв ідентифікації вибухів та землетрусів для локальних та регіональних подій в умовах платформної частини України // Андрущенко Ю.А., Гордієнко Ю.О. // Геофиз. журн. – 2009. – Т. 31. – №3. –
  С. 121–129.
 34. Ю.А. Андрущенко. Спосіб ідентифікації природи сейсмічних джерел на основі спектрально-часового аналізу коливань // Андрущенко Ю.А., Гордієнко Ю.О. // Геофиз. журн. – 2009. – Т. 31. – № 6.– С. 140–146.
 35. Ю.О. Гордієнко. Особливості активізації сейсмічних процесів сейсмонебезпечного району Вранча // Гордієнко Ю.О. Солонець О.І., Кирилюк В.А., Андрощук Р.А. // ЗНП ЖВІ НАУ. - - № 2. – С. 125-130.
 36. Ю.А. Андрущенко Природа сейсмических событий, зарегистрированных на западе Украинского щита в 2005—2007 гг. // Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Кендзера О.В., Гордиенко Ю.А., Калитова І // Геофиз. журн. – 2010. – Т. 31. – № 6.– С. 140–146.
 37. Ю.А. Андрущенко. Сучасна активність тектонічних структур платформної частини території України за даними мережі сейсмічних станцій ГЦСК: дис. … канд. геол. наук: 00.22 / Андрущенко Юрій Анатолійович. – Київ, 2010. – 124 с.
 38. Ю.А. Андрущенко. Локальные землетрясения платформенной части территории Украины в 2005-2008 гг. / Андрущенко Ю.А., Гордиенко Ю.А., Кендзера А.В., Кутас В.В., Омельченко В.Д. // Будівельні конструкції (Міжвідомчий науково-технічний збірник). – 2010. – Вип. 73 – С. 324–333.
 39. В.К. Жуковский. Применение электронно-оптического преобразователя механических колебаний с использованием голографического оптического элемента в сейсмометрии // В.К. Жуковский, Е.В. Карягин, А.Ю. Попов // Журнал технической физики. – – том 80, вып.4. – С. 100–104.
 40. V.K. Zhukovskii. Application of an electrooptical converter of mechanical vibrations with a holographic optical element in seismometry // V.K. Zhukovskii, E.V. Karyagin, A.Yu. Popov // Technical Physics – 2010. - Vol. 55, No. 4. – P. 532–536.
 41. Ю.О. Гордієнко. Виявлення сейсмічних сигналів та визначення кутових характеристик їх джерел за результатами поляризаційної фільтрації // Гордієнко Ю.О., Кирилюк В.А. // Вісник ЖДТУ. - - № І (52). - С. 67-71.
 42. А. Liashchuk. Technical and algorithmic complex of monitoring of the dangerous geodynamics phenomena // Геофиз. журн. – 2010.– Т. 32. – № 4. – С. 87–88.
 43. Ю.О. Гордієнко. Виявлення S-хвилі сейсмічного сигналу за поляризаційною ознакою // Гордієнко Ю.О., Кирилюк В.А. // Вісник ЖДТУ. – № 3 (54). – 2010. – С. 36–41.
 44. І.М. Сащук. Використання малоапертурної акустичної групи в складі міжнародної системи моніторингу // Сащук І.М., Стрінада В.В., Качалін І.Г., Лящук О.І., Карягін Є. В. // Збірник наукових праць. ЖВІ НФУ. – 2010. – Випуск 4. – С. 115–122.
 45. Ю.О. Гордієнко. Оцінка часу отримання вимірювальних даних від мережі сейсмічних спостережень ГЦСК / Гордієнко Ю.О., Солонець О.І., Петров С.В. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС – 2011. – Вип. 1 (27). – С. 229–232.
 46. Р.А. Андрощук. Мережа геофізичних спостережень ГЦСК як інформаційний сегмент системи моніторингу надзвичайних ситуацій/ Андрощук Р.А., Солонець О.І., Толчонов І.В., Гордієнко Ю.О. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Х.: ХУПС. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 281–283.
 47. В.М. Ващенко. Мережа сейсмічних спостережень України як сегмент системи моніторингу джерел потенційної екологічної небезпеки / Ващенко В.М., Бабій С.О., Толчонов І.В., Гордієнко Ю.О. // Екологічна небезпека. – 2011. – №1. – Вип. 11 – С. 26–30.
 48. Ю.О. Гордієнко. Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу в районі Вранча за поляризаційною ознакою // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС. – 2011. – Вип. 2 (28). – С. 170–173.
 49. С.П. Куліков. Врахування особливостей форми сигналу при вирішенні завдань виявлення сейсмічних сигналів від підземних ядерних вибухів сейсмічною групою //
  Куліков С.П., Андрощук Р.А., Гордієнко Ю.О., Солонець О.І. // Вісник воєнної розвідки // К: Науково-практичне видання НДІ ГУР – 2011. – №21. – С. 32–38.
 50. Ю.А. Гордиенко. Сейсмопрогностический мониторинг на основе системы геофизических наблюдений ГЦСК // Гордиенко Ю.А., Андрущенко Ю.А., Солонець А..И. // Геодинаміка. – 2011. – № 1(10). – С. 121–126.
 51. Ю.А. Андрущенко. Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005 – 2010 гг./ Андрущенко Ю.А., Кендзера А.В., Кутас В.В., Омельченко В.Д. // Геофиз. журн. – 2012. – 34, № 3. – С. 58–67.
 52. Ю.А. Андрущенко. Результаты сейсмических наблюдений на Восточно-Европейской платформе в районах Волыно-Подолии и Украинского щита в 2005 – 2010 гг. // Андрущенко Ю. А., Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д. // Сейсмологический бюлетень Украины за 2010 год. – 2011. – С. 42–52.
 53. Ю.А. Андрущенко. Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины 2005 –2010 гг. / Андрущенко Ю. А., Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д. // Геофиз. журн. – 2012. – 34, № 3. – С. 49–60.
 54. Ю.А. Андрущенко. Експериментальний годограф сейсмічних хвиль для західної частини Східно-Європейської платформи / Андрущенко Ю.А., Кендзера А.В.,
  Кутас В.В., Омельченко В.Д. // Геофиз. журн. – 2012. – 34, № 3. – С. 48–56.
 55. В.К. Жуковский. Исследование физико-математических свойств недр земли в Антарктике в районе аргентинских островов // Жуковский В.К., Гохман А.Р., Карягин Е.В. // УАЖ. – 2012. – № 11. – С. 97–105.
 56. Кутас В.В. Глубинное строение земной коры в районе Криворожской структуры по геолого-геофизическим данным и влияние техногенного фактора на проявление локальной сейсмичности / Кутас В.В., Андрущенко Ю.А., Омельченко В.Д. – Геофиз. журн. № 3. – Т. 35 – 2013. – С. 156–165.
 57. Ю.А. Андрущенко. Локальные землетрясения на Украинском щите / Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Кендзера А.В., Омельченко В.Д., Калитова И.А. // Геофиз. журн. – 2013. – 35, № 6. – С. 114–127.
 58. О.І. Лящук. Моніторинг небезпечних техногенних та природних явищ в інфразвуковому діапазоні // Лящук О.І., Карягін Є.В. // ІГМ НАНУ КИЇВ – Акустичний симпозіум КОНСОНАНС. – 2013. – С. 188.
 59. О.В. Кендзера. Сейсмічність центральної частини Українського щита у період з 2007 по 2013 роки // Кендзера О.В., Кутас В.В., Андрущенко Ю.А., Пігулевський П.Г, Лісовий Ю.В. // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16). – С. 144–158.
 60. В.В. Стрінада. Підхід до визначення типу джерела збурень засобами інфразвукового моніторингу // Стрінада В.В., Лящук О.І., Карягін Є.В. // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Збірник наукових праць ЖВІ ДУТ. – 2014. – Випуск 9. – С. 71–74.
 61. В.В. Кутас. Промышленные взрывы и сейсмичность Украинского щита //
  Кутас В.В., Андрущенко Ю.А., Калитова И.А. // Геофиз. журн. – – 36, № 6. – С. 165–173.
 62. Ю.А. Андрущенко. Локальные землетрясения на Украинском щите и в Днепрово-Донецком авлакогене // Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Омельченко В.Д. // Будівельні конструкції (Міжвідомчий науково-технічний збірник). – 2015. – Вип. 73 – С. 231–237.
 63. В.В. Кутас. Локальные проявления сейсмичности в Днепрово-Донецком авлакогене. / Кутас В.В., Андрущенко Ю.А., Омельченко В.Д., Лящук А.И. // Геофиз. журн. – 2015. – 35, № 6. – С. 114–127.
 64. О.І. Лящук. Особливості використання сейсмічного шуму для вивчення глибинної будови західної Антарктики // Лящук О.І., Андрущенко Ю.А., Карягін Є.В. // Український антарктичний журнал – 2015. – № 14. – С. 58–65.
 65. О.І. Лящук. Можливість використання даних інфразвукового моніторингу під час ідентифікації природи сейсмічних подій // Лящук О.І., Андрущенко Ю.А., Гордієнко Ю.О., Карягін Є. В., Корнієнко І. В. // Геофиз. журн. – 2015. – 37, № 6. – С. 105–114.
 66. О. І. Лящук. Можливість використання даних інфразвукового моніторингу під час ідентифікації природи сейсмічних подій / Лящук О. І.,. Андрущенко Ю.А,
  Гордієнко Ю.О., Карягін Є.В., Корнієнко І.В.
  // Геофиз. журн. – 2015. – 37, № 6. – С. 105–114.
 67. О.І. Лящук. Шляхи вирішення питання раннього оповіщення про землетруси для об’єктів критичної інфраструктури України // Лящук О.І., Андрущенко Ю.А.,
  Шапка В.М., Толчонов І.В., Корнієнко І.В.
  // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2016. –
  Випуск 23. – С. 89–97.
 68. В.М. Шапка. Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча // Шапка В.М., Лящук О.І., Андрущенко Ю.А., Корнієнко І.В.,
  Грабченко В.В.
  // Геофиз. журн. – 2016. – 38, № 3. – С. 138–144.
 69. Ю.А. Андрущенко. Сейсмічна добротність земної кори північної частини Українського щита // Андрущенко Ю.А., Лящук О.І., Осадчий В.І., Грабченко В.В. // Геофіз. журн. – 2016. – 38, № 4. – С. 146–152.
 70. F. Chernogor, O.I. Liashchuk. Parameters of infrasonic waves generated by the Chelyabinsk meteoroid on February 15, 2013 / Kinemat. Phys. Celest. Bodies. March 2017, Volume 33, Issue 2, pp.79–87. doi:10.3103/S0884591317020027.
 71. Ю.А. Андрущенко. Залежність магнітудних оцінок від потужностей хімічних вибухів на промислових кар’єрах в межах Українського щита / Андрущенко Ю.А., Лящук О.І., Осадчий В.І., Корнієнко І.В. // Геофіз. журн. – 2018. – 40, № 3. – С. 157–164.
 72. Ю.А. Андрущенко Визначення глибин гіпоцентрів регіональних та локальних сейсмічних подій з використанням даних цифрових каналів Головного центру спеціального контролю та зарубіжних сейсмічних станцій / Андрущенко Ю.А., Лящук О.І., Осадчий В.І., Грабченко В.В. // Геофіз. журн. – 2018. – 40, № 4. – С. 209–216.
 73. І.М. Сащук. Вимоги до перспективних зразків розвідувально-сигналізаційних пристроїв. / Сащук І.М., Лящук О.І., Корнієнко І.В. // Військово-технічний збірник. – Львів: НАСВ, 2018.- Вип.№19. – С. 171-179.
 74. К.К. Кулагін. Проблеми створення системи державного гарантування якості оборонної продукції відповідно до стандартів НАТО / К.К. Кулагін, О.І. Солонець,
  І.І. Шевченко, С.В. Петров, А.В. Кошель // «Стандартизація, сертифікація і якість»: Збірник наукових праць. – № 4(111),К: УКР НД НЦ . – 2018. – С. 42-52.
 75. Л.Ф. Черногор. Параметры инфразвуковых сигналов в атмосфере, сгенерированных массовыми взрывами на арсенале боеприпасов / Черногор Л.Ф.,
  Лящук А.И., Шевелев Н.Б. // Радиофизика и радиоастрономия. — 2018. — Т. 23, № 4. — С. 280-293.
 76. Ю.А Андрущенко. Інструментальні спостереження на постійних мережах сейсмічного моніторингу АЕС України / Андрущенко Ю.А., Лящук О.І., Корнієнко І.В. // Геофізика та геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища. – 2019. – С. 3-5.
 77. Rapoport Yu. Model of the propagation of very low-frequency beams in the Earth–ionosphere waveguide: principles of the tensor impedance method in multi-layered gyrotropic waveguides / Yu.Rapoport, V.Grimalsky, V.Fedun, O.Agapitov, J.Bonnell, A.Grytsai, G.Milinevsky, Liashchuk, A.Rozhnoi, M.Solovieva, A.Gulin // Ann. Geophys., 38, 207–230, 2020 https://doi.org/10.5194/angeo-38-207-2020
 78. Т.А. Кошель. Вибір метода лінгвістичної стеганографії для виконання завдань з реєстрації сейсмічних подій // Системи управління, навігації та зв’язку, 1(59) – 2020 – С. 79-85.
 79. Ю.А. Андрущенко. Інструментальні спостереження на постійній мережі сейсмічного моніторингу Рівненської АЕС / Андрущенко Ю.А., Осадчий В.І., Лящук О.І., Корнієнко І.В. // Геофіз. журн. – 2020. – № 4, Т. 42, – С. 133–141.
 80. О.І. Лящук. Радон як можливий індикатор сейсмічності регіону Західної Антарктиди / Лящук О.І, Андрущенко Ю.А., Лящук Л.А. // Український антарктичний журнал – 2020, - №1, С. 15-28.
 81. Л.Ф. Чорногор Параметри інфразвукового сигналу, згенерованого Камчатським метеороїдом / Чорногор Л.Ф., Лящук О.І., Шевелев М.Б. // Кінематика і фізика небесних тіл – 2020.
 82. Chernogor. Ultra-Wideband Signals in the Infrasonic Frequency Band / Leonid F. Chernogor, Oleksandr I. Liashchuk, Mykyta B. Shevelev // 2020 IEEE 10th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS), Kharkiv, Ukraine, September 21 - 25 p.1112-1117.
 83. Л.Ф. Черногор Временной и системный спектральный анализы инфразвуковых сигналов в атмосфере, сгенерированных в течение техногенной катастрофы / Лящук А.И., Шевелев Н.Б. / Космічна наука і технологія – 2020. - Т. 26. - № 3, C.81-96
 84. Chernogor. Parameters of the Infrasonic Signal Generated by the Kamchatka Meteoroid / L.F. Chernogor, O.I. Liashchuk and M.B. Shevelev / Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2020, Vol. 36, No. 5, pp. 222–237. DOI: 10.3103/S0884591320050037
 85. Ю.А. Андрущенко. Обработка и анализ результатов инструментальных наблюдений постоянной сетью сейсмического мониторинга Ровенской АЭС / Андрущенко Ю.А., Лящук А.И., Корниенко И.В., Осадчий В.И. // Вестник НЯЦ РК – 2020. – Вып. 3 – С. 94-99.

 

Тези доповідей

L. F. Chernogor, O. I. Liashchuk, M. B. Shevelev. Infrasonic effects of the Kamchatka meteoroid / International Conference «Astronomy and Space Physics in the Kyiv University»  May 27 – 29, 2020 Kyiv,