Історія

Служба спеціального контролю створювалась у 50-х роках ХХ ст. з метою отримання даних про випробування та розвиток ядерної зброї. За подальші сорок років існування вона стала потужною системою спостереження, яка включала в себе десятки об‘єктів, що були розташовані по території всього Радянського Союзу. До складу  Служби входили засоби підземного, наземного, морського, повітряного базування, розроблялись відповідні космічні системи.

На початку 90-х років Україна успадкувала три військові частини, які були розміщені у Київській, Хмельницькій та Одеській  областях. З метою оперативного керівництва та забезпечення функціонування цих частин було сформовано  12 Центр спеціального контролю.

У зв‘язку з тим, що окремі пункти спостереження не можуть виконувати завдання виявлення автономно, виникла складна проблема організації комплексної обробки інформації. Раніше вона проводилась оперативно-координаційним центром у Москві, тому прийшлось починати майже «з нуля».

У 1997 році підрозділи спеціального контролю були передані до сфери управління Національного космічного агентства України, що стало потужним імпульсом для їх розвитку. Рішенням  Уряду на НКАУ було покладене завдання по керівництву та контролю за реалізацією “Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах”.

На фондах військових частин були утворені  Головний центр спеціального контролю, Західний, Північний та Південний регіональні центри, які в подальшому стали структурними підрозділами ГЦСК.

Важливим фактором розвитку стало включення комплексу сейсмічного групування ГЦСК(станція PS-45) до Договору про всеосяжну заборону випробувань ядерної зброї.

НКАУ було уповноважене представляти інтереси  України в Організації Договору.  У 2000 році було ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору  щодо експлуатації та обслуговування сейсмічної станції PS-45.

Участь у національних та міжнародних програмах обумовила можливість технічного переоснащення та модернізації, підвищення рівня кваліфікації її персоналу.

Сучасний стан сил та засобів ГЦСК дозволяє виконувати завдання контролю:

До складу ГЦСК входять периферійні  та автономні сейсмічні пункти, групи регіональних спостережень та комплекс сейсмічного групування. Датчики у більшості з них встановлені на корінних породах у спеціальних шахтах та свердловинах глибиною від 30 до 100 м.

Інформація про зареєстровані геофізичні явища у формалізованому вигляді надходить на пункт управління де здійснюється її повна обробка і приймається рішення про координати і параметри джерела явища та його можливі наслідки.

Доповіді про ядерні вибухи, потужні землетруси на території України та Земної кулі, викиди радіоактивних речовин, подаються у центральні органи державної влади, зацікавлені відомства та установи.

Серед користувачів інформації що подає ГЦСК:

У ГЦСК створюється центр даних Національної системи сейсмічних спостережень, який має завданням підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах України, а також захисту виробничих та інших об‘єктів від впливу природних і техногенних землетрусів. Серед функцій центру - керівництво силами і засобами спостереження, приймання обробка та накопичення геофізичних даних, своєчасне надання інформації про аномальні геофізичні явища.

Розробляється та впровaджується автоматизована система збору та обробки геофізичної інформації (АСЗОГІ), яка передбачає застосування уніфікованого цифрового обладнання, системи передачі даних, засобів обчислювальної техніки та сучасного програмно-математичного забезпечення.

Передбачається використання елементів АСЗОГІ як наземної підсупутникової системи геофізичного моніторингу в рамках Загальнодержавної науково-технічної космічної програми.

Засоби радіонуклідного моніторингу ГЦСК включені до складу єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, яку планується створити в Україні.

Спостереження у ГЦСК проводяться за допомогою радіотехнічного, сейсмічного, акустичного, магнітного та аерозольного методів. Результати спостережень та їх аналіз викликають зацікавленість багатьох наукових установ, з якими організована тісна взаємодія.

Серед основних напрямків діяльності : розробка методик збору і обробки геофізичної інформації, прикладного програмно-математичного забезпечення, пошук провісників землетрусів.

ГЦСК  є співвиконавцем Державної програми досліджень в Антарктиці.

На українській станції Академік Вернадський встановлено сейсмоакустичний комплекс, на якому проводяться цілодобові дослідження. Починаючи з 2000 року фахівці центру приймали участь майже у всіх експедиціях, п’ять з яких вони безпосередньо очолили. У ГЦСК створено навчально-тренувальну базу зимівників. Щорічно, перед відправкою на станцію, проводяться збори за участю співробітників центру в тому числі і тих, що мають досвід  у антарктичних дослідженнях.

Організовано та розширюється співробітництво з міжнародними організаціями, яке дає змогу враховувати новітні досягнення в галузі геофізичного моніторингу.

Рішенням Генеральної Асамблеї Європейського Середземноморського Сейсмологічного центру ГЦСК прийнятий повноважним членом цієї організації.

Налагоджено інформаційний обмін з закордонними центрами даних у реальному масштабі часу, що дозволяє отримувати первинну інформацію з пунктів спостереження у будь-якому регіоні Земної кулі.

Особлива увага приділяється участі співробітників ГЦСК у навчальних зборах, семінарах та тренінгах, які проводяться у різних країнах із залученням провідних фахівців.

З метою виконання завдань за призначенням у  ГЦСК організовано цілодобове оперативне чергування. Щороку реєструється  та обробляється десятки тисяч сигналів, подається біля тисячі доповідей по підлеглості та споживачам інформації. З моменту свого існування центром були зареєстровані всі ядерні випробування в тому числі в Пакистані, Індії, Китаї, Франції, Північній Кореї, вибух на борту російського атомного підводного човна «Курськ» у Баренцовому морі, геофізичні явища різного походження. Оперативно оповіщено урядові органи про всі найбільш потужні землетруси.