Що таке магнітуда землетрусу?

Магніту́да землетрусу умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль. Магнітуда обчислюється за записами коливань, що реєструються спеціальними приладами сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

Магнітуда не має одиниць виміру, тому вислів 5 балів за шкалою Ріхтера» є невірним.

У шкалі використаний логарифмічний масштаб, тому збільшення значення магнітуди на одиницю вказує на збільшення амплітуди коливань в 10 разів і на збільшення виділеної під час землетрусу енергії в 32 рази.

Приклад запису землетрусу з Румунії, магнітудою 2,5.

Приклад запису землетрусу з Румунії, магнітудою 5,5.

Необхідно зазначити, що магнітуда не в повній мірі характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, які залежать від багатьох факторів, і в першу чергу, від глибини джерела.