Що таке розрахункова інтенсивніть землетрусу?

Розрахункова інтенсивність землетрусу величина інтенсивності, яка розрахована за допомогою відповідного математичного апарату.

Провідні сейсмологічні служби визначають лише магнітуду землетрусу, а значення інтенсивності оцінюється за характером пошкоджень безпосередньо у місці його виникнення. Оцінка наслідків землетрусу може займати багато часу, який необхідний фахівцям для проведення обстеження регіону де відчувався землетрус, визначення ступеню руйнувань будівель, змін рельєфу земної поверхні, проведення опитування очевидців тощо.

Приклад руйнівного землетрусу інтенсивністю 9 балів (за шкалою MSK-64)

24 серпня 2016 року, Італія (м. Аматрiче)

Для оцінки можливих наслідків землетрусу існують розрахункові формули інтенсивності в джерелі та на віддаленні від нього.

Необхідно пам'ятати, що значення розрахункової інтенсивності в конкретному місці може суттєво відрізнятися від реальної.