Radiation situation at observation sites of MCSM [ожидает перевода]

Date/Time
of measurement
Kam''yanets'-Podil's'kyy,
Khmelnytsky region
Balta,
Odessa region
Gorodok,
Zhytomyr region
Uzhorod,
Zakarpatsky region
Note
Dose rate, μR/h
28.10.2021
09:00:00
13.013.010.013.010.017.0
28.10.2021
03:00:00
14.013.010.013.010.017.0
27.10.2021
21:00:00
14.013.010.013.012.017.0
27.10.2021
15:00:00
13.013.010.013.010.017.0
27.10.2021
09:00:00
15.013.09.013.011.017.0
27.10.2021
03:00:00
14.013.010.013.010.016.0
26.10.2021
21:00:00
14.013.011.013.010.016.0
26.10.2021
15:00:00
14.013.010.013.010.016.0
26.10.2021
09:00:00
14.013.011.013.011.017.0
26.10.2021
03:00:00
13.013.09.013.011.017.0