Національний центр ОДВЗЯВ

 ГЦСК виконує функції Національного центру даних України в Міжнародній системі моніторингу ОДВЗЯВ. НЦД створений відповідно до Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, від 24 вересня 1996 р., ратифікованого Законом України від 16.11.2000 р. № 2107-III. Одним із основних обов’язків держав-учасниць Договору є здійснення контролю за ядерними випробуваннями національними засобами.

Згідно Договору до Міжнародної системи моніторингу (МСМ) включений комплекс сейсмічного групування ГЦСК, як станція PS45.

Угодою між Кабінетом Міністрів України і Підготовчим комітетом Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, що ратифікована Верховною Радою України у 2000 році, Уряд взяв на себе зобов’язання щодо забезпечення всебічного функціонування станції.

Згідно до Закону України «Про основи національної безпеки України»  від 19.06.2003 р.№ 964-IV протидія поширенню ядерної зброї входить до основних напрямків державної політики з питань національної безпеки України.