Контроль радіаційної обстановки ГЦСК

Головний центр спеціального контролю здійснює контроль за радіаційною обстановкою.

Радіаційний контроль здійснюється з метою:

Для контролю за радіаційною обстановкою створена система контролю радіаційної обстановки Головного центру спеціального контролю (СКРО ГЦСК).

СКРО ГЦСК здійснює системний контроль за гама-фоном та за концентрацією радіоактивних речовин у повітрі з метою виявлення вмісту радіонуклідів в атмосфері, їх ідентифікацію, фіксацію перевищення контрольних рівнів та інформування відповідних органів державної влади (інформація подається по підлеглості та зацікавленим міністерствам і відомствам).

Контроль за гамма-фоном передбачає контроль потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення та аналіз отриманих даних ПЕД.

Контроль за концентрацією радіоактивних речовин у повітрі передбачає відбір проб повітря, проведення їх обробки та аналізу.

Україна АСКРОЯк учасник міжнародних проектів ГЦСК має доступ до мережі Міжнародної системи радіонуклідного моніторингу ОДВЗЯВ. Так, з метою отримання узагальнених даних про радіонуклідний склад атмосферного повітря в Україні та на території Земної кулі, прогнозування напрямку їх поширення в ГЦСК проводиться аналіз даних з радіонуклідних станцій Міжнародної системи радіонуклідного моніторингу ОДВЗЯВ.

 

Міжнародна система радіонуклідного моніторингу ОДВЗЯВ

Україна ОДЗЯВ

З метою своєчасного виявлення фактів підвищення рівня радіації, аналізу та прогнозування розвитку можливих наслідків на території України та суміжних держав, здійснюється періодичний контроль результатів вимірювань потужності дози гамма-випромінювання з інших систем спостереження.

Для ефективної інтеграції до Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки проводиться модернізація СКРО ГЦСК, яка полягає в оснащенні новими засобами радіаційного контролю, що пройшли сертифікацію та внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України та інших країн світу.